Colectarea selectivă a deșeurilor conform OUG 74/2018

     O parte a cantitatilor de ape meteorice (precipitatiilor) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate in sistemul public de canalizare impreuna cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu (care apare pe factura ca si “canal-meteo”) tine cont nu doar de preluarea in sistemul de canalizare ci si de faptul ca impreuna cu apele uzate trebuie epurate inainte de a fi redate mediului inconjurator.
    O mare parte din tariful serviciului de preluare/epurare ape uzate si meteorice pe care Clientii il platesc, este reprezentat tocmai de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor