Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei - ANRE
 a aprobat, în şedinţa din data de 15.12.2014, Ordinul ANRE nr. 157/2014
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă
instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate și Avizele pentru
tarifele CPC

Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei - ANRE
 a aprobat, în şedinţa din data de 15.12.2014, Ordinul ANRE nr. 157/2014
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă
instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate și Avizele pentru
tarifele CPC (componenta de piață concurențială) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015.
Impactul tarifelor aprobate prin Ordinul 157/2014 - începând cu data de 1 ianuarie 2015 - va
duce la o creștere de 0,26% (sub cea estimată inițial) a prețului mediu de vânzare a energiei
electrice la tarifele reglementate față de cele realizate în sem. II 2014, ca rezultat al acțiunii
cumulate a:
- creșterii valorii componentelor de preț ale tarifelor reglementate
- reducerii valorii componentei de rezervare/abonament facturate corespunzător cotei
 reglementate de energie electrică.
De asemenea, Comitetul de reglementare a avizat tarifele CPC pentru perioada 1 ianuarie –
30.06.2015 pentru fiecare din cele 8 zone de furnizare de ultimă instanță, conform gradului de
dereglementare prevăzut în calendarul de eliminare a preturilor reglementate la energia
electrica stabilit convenit prin Foaia de parcurs din cadrul Memorandumului de Intelegere
semnat cu organismele europene si internaționale. Creșterea medie pe țară a tarifelor CPC
aferentă clienților casnici pentru această perioadă este de 0,46%