O parte a cantitatilor de ape meteorice (precipitatiilor) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate in sistemul public de canalizare impreuna cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu (care apare pe factura ca si “canal-meteo”) tine cont nu doar de preluarea in sistemul de canalizare ci si de faptul ca impreuna cu apele uzate trebuie epurate inainte de a fi redate mediului inconjurator.

O mare parte din tariful serviciului de preluare/epurare ape uzate si meteorice pe care Clientii il platesc, este reprezentat tocmai de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.

Conform prevederilor normative in vigoare, “Cantitatea de apa meteorica preluata la reţeaua de canalizare se determina prin inmulţirea cantitaţii de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara facturarii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006”.

Cantitatea de precipitatii pentru fiecare oras din aria deservita se comunica lunar Companiei de Apa SOMES de catre Administratia Nationala de Meteorologie – Centrul Meteorologic Transilvania Nord, pentru fiecare localitate din aria deservita din judetele Cluj si Salaj. Aceasta comunicare se poate consulta pe site CASSA – www.casomes.ro, rubrica “Noutati”.

Suprafata totala construita si neconstruita luata in calcul este cea dovedita de clienti de regula prin extrasul CF prezentat la incheierea contractului. Daca aceasta suprafata a suferit modificari in timp (instrainari de teren etc), este necesara reactualizarea anexei contractului de furnizare a apei pe baza noului extras CF, dupa care suprafata luata in considerare la calcul “canal-meteo” va fi reconsiderata Extrasul CF dovedeste intreaga suprafata a proprietatii, deci inclusiv gradini, curti cu iarba sau pamant etc si in consecinta si aceste parti ale proprietatii trebuie luate in considerare la calculul “canal-meteo”. Nu exista NICI o prevedere normativa care sa permita reducerea cantitatii de canal-meteo prin neluarea in considerare a curtilor, gradinilor etc.

Standardul SR EN 1846–2:2006 se refera la metodele de determinare a debitului de apa meteorica (precipitatii lichide) cazute pe teritoriul unei localitati si evacuata prin reteaua de canalizare. Coeficientii prevazuti in acest Standard tin cont de faptul ca o parte din precipitatiile care cad pe suprafata unei proprietati se evapora si se infiltreaza in suprafetele neconstruite si astfel nu ajung in canalizare, deci nu sunt facturate. De exemplu, la case private se aplica un coeficient de doar 0,2 care tine cont ca aproape nimic din precipitatiile care cad pe partea de gazon, gradina, curte cu pamant etc nu ajung in canalizare.